ਦੋਸਤੀ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਕਰੀਏ,
ਉਸ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾਂ ਲਾਏਉ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਨੇ ਤੇ ਗਰੂਰ ਹੋਵੇ,
ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾਂ ਆਂਖਿਓ,
ਭਾਂਮੇ ਲੱਖ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ,
ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਕਦੀ ਨਾਂ ਜਾਏਓ,
ਚਾਹੇ ਕਿਨੀਂ ਮੰਜਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇ,
ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਦੇ ਨਾਂ ਦੇਈਏ,
ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਮੂਹ ਤੇ ਨੂਰ ਹੋਵੇ,
ਦੋਸਤੀ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਕਰੀਏ, 
ਜਿਥੇ ਦੋਸਤੀ ਨਿਬੋਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੋਵੇ,
(ਅਮਨ)
65383_376224202462183_1925895861_n1.jpg