ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ,
ਇਸ ਦੂਨੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਸ਼ਾਨ,
ਜਿਥੇ ਨੀਚ ਤੋ ਨੀਚ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਕੇ,
ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ,
(ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆ)
403367_313208672055990_613868232_n.jpg