ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਫ਼ਨ ਹੋਇਆ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼

ਆਪਣੀ ਤਮੱਨਾ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ
ਫ਼ਿਕਰ ਤੁਮਾਰਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਏ-ਜਾਨੇ-ਜਾਂ।

ਯੂੰ ਤਨਹਾ ਬਸ਼ਰ ਹੋਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਗੀ
ਸਿਤਮ ਇਤਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਮੁਝਪੇ ਏ-ਜਾਨੇ- ਜਾਂ।

ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੋ ਗਯਾ ਯਾਰੇ ਖ਼ਸਤਾ
ਹੂਆ ਮਦਹੋਸ਼,ਹੋਸ਼ ਮੇਂ ਨਾ ਲਾਓ ਏ-ਜਾਨੇ-ਜਾਂ।

swrn.jpgਕੁਰਬਾਨ ਦੋ ਆਲਮ ,ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲਿਏ
ਮੁਝੇ ਪੱਥਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਨਾ ਸਮਝੋਂ ਏ-ਜਾਨੇ-ਜਾਂ।

ਕਰੀਬ ਲਾਣੇ ਕੇ ਜਤਨ ਕਰਤਾ ਰਹੂੰਗਾ,ਕਵਿਤਾ
ਕਿਉਂ ,ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕਰਤੀ ਹੋ ਏ-ਜਾਨੇ-ਜਾਂ।


_________🙅ਸਵਰਨ ਕਵਿਤਾ