ਹੋਮਸ਼ਾਪ 18 ਮਾਨਸੂਨ ਸੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ :
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਚੈਨਲ ਹੋਮਸ਼ਾਪ 18 ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੇਜੋੜ ਸੇਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਸੇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਮੋਬਾਇਲ, ਜੇਵਰ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ, ਖਿਡਾਉਣੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਰਤਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।