ਦੂਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀਆ ਅਸਮਾਨ ਨੁੰ ਸ਼ੁਦੇਂ ਚਰਚ ਸ਼ਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸਰਦਣ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਗੇ ?
ਦੂਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀਆ ਅਸਮਾਨ ਨੁੰ ਸ਼ੁਦੇਂ ਚਰਚ ਸ਼ਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸਰਦਣ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਗੇ ?

dalbir_singh.jpgਵਾਟੀ ਕਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚਰਚਾ ਨੁੰ ਸ਼ਡ ਕੇ ਦੂਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀਆ ਜਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਚਿ ਕਦੇ ਸੁਰਜ ਨਹੀ ਸੀ ਡੁਬਿਆ  ਕਰਦਾ ਉਨਾ ਦੀ ਕਦੇ ਜੈਅ ਜੈਅ ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਜਿਤਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਆ ਨੂ ਮਾਰਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤ੍ਹਰਾਂ ਭੂਨੇ ਸਨ ਜਿਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਜਲਿਆ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅਗੇਓ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੰਗੀ ਹੋਵੇ ਗੀ ਤਾਂ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਆ ਦਾ ਬੋਜ ਲਾ੍ਹਨਤਾ ਜਰੂਰ ਪੋਦਾ ਹੋਵੇ ਗਾਅ ਆਖਿਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਦੋਂ ਹਾਜਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਗੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿਚੌ ਦੀ ਗੂਜਰਦੀ ਹੋਈ ਜਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਗੀ ਕੀ ਹੇ ਦੀਨ ਦੂਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂ ਬਕਸ਼ ਲਈ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਹਨ (ਹਮ ਅਪਰਾਦੀ ਸੱਦ ਭੁਲਤੇ ਤੂਮ ਬਕਸ਼ਣ ਹਾਰੇ)ਏਹ ਤੂਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਅਲੀਜਾ ਬੈਥ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੂਨੀ ਲੋਂਦੀ ਹੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆ ਪਰਕਰਮਾ  ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੇ ਆਈ ਤਾ ਇਕ ਦਮ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਿਆ ਜੂਣਝਣੀ ਜਹੀ ਆਈ ਪਾਪ ਝੜ ਗਏ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਦ ਬੂਧ ਭੁਲ ਗਈ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ (ਹਮ ਭੀਖਤ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂਮ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ) ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਪ ਮੂਹਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਤਾਂਗਦੀਆ ਹੋਈਆਂ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀਆ ਸਨ (ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪਰਬ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ)ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਸੂਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾ ਵਿਚ ਜੂੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹਾ ਰਾਣੀ ਵਲ ਨਹੀ ਸੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮਹਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਏਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸ਼ਾਂਨਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜ ਵੀ ਰਾਣੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਆਪ ਮੂਹਾਰੇ ਗੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੇ ਕੀ (ਮਨ ਵੇਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਨੇ ਕਾ ਚਾਉ)
ਏਸੇ ਤਹਰਾਂ ਹੀ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਪਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆ ਭਰ ਕੇ ਲੈਅ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨਾ ਤੋ ਬਾਅਦ ਨਿਉਜੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੀਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂ ਕੀ ਗਲ ਹੈ ਦੂਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਵੈਨ ਕੋਵਰ ਸ਼ੈਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਆਕਲੈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਡਨ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਪੂਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਦੂਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਮੇ ਹੋਕੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾ ਲੂਟ ਕੇ ਲਿਆਂਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚੋਲੇ ਤਿਨਾ ਕੇ ਰਤੜੇ ਨਾਉ ਜਿਨਾ ਪਾਸ!ਅਤੇ ਅਮਰਤ ਸਰ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਅਮਰਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਦੂਨੀਆਂ ਝੂਕ ਝੂਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ !
ਮਕੇ ਮੁਦੀਨੇ:-ਤੋਪਾ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਏਹ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾਂ ਨਹੀ ਸਮਜਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਂਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੂਰਖ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਅਮਰਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਅਮਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਏਥੇ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਠੀ ਰਸਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀ ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਹੀ ਦੂਨੀਆ ਬਰਸੋਦੀਂ ਹੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਜਹੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਬੇੰਨਤੀ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਬੂਲ ਕਰੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਕਸ਼ੀ !ਹੋਈਆਂ ਭੂਲਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂਘਰ ਦਾ ਝਾਂੜੂ ਬਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ !