ਕੈਟਾਂ -ਬਲਦੀ ਉਤੇ ਤੇਲ -ਪਾਇਆ ਹੈ ?

d_s_phixr.pngਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿਚ ਦੇਖੋ ਗਜਨੀਂ ਆਇਆ ਹੈ,
ਆਉਦਿਆਂ ਜਿਸ ਪਗਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ ?

ਅਜੰਸੀਆਂ ਆਣ ਵੜੀਆਂ ਗੁਰਦੂਆਰੇ ਵਿਚ,
ਬਹੁਤਿਆਂ -ਬਲਦੀ ਉਤੇ ਤੇਲ -ਪਾਇਆ ਹੈ ?

ਧਰਤੀ ਨਿਗਰੀ ਜਾਵੇ ਸੁਣ -ਸੁਣ ਗੰਦ ਜਿਹਾ,
ਅਸਮਾਨ ਚੀਰਨੀ ਗਾਲਾ ਮੀਹ ਬਰਾਇਆ ਹੈ ?

ਤਾੜੀ ਵਜਦੀ ਦੋਨੀਂ ਹਥੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਕੁਜ ਕੈਟ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ?

ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਕੈਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਹਿਰ ਦੂਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ,
ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਤੇ ਟਰੇਲਰ ਦੋਨੌ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ?

ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪਬੰਦੀਆਂ ਲੋਦੀਂ ਸੀ ਜ੍ਹੇੜੀ ,
ਦੂਨੀਆਂ ਸਾਮਣੇ ਅਸਲੀ ਚ੍ਹੇਰਾ ਉਸ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ?

ਇਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਏਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭੌਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ,
ਕਦੇ ਸੱਚੀ ਗਲ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ?

ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਂਗਰਸੀ,ਕੈਟ,ਕੋੰਸਲੇਟ ਦਾ,ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ,
(ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆ)  ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ?

ਨਾਨਕ ਦੂਨੀਆਂ ਕੈਸੀ ਹੋਈ,ਸਾਲਕ ਮੀਤ ਨਾਂ ਰਹਿਓ ਕੋਈ,
ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ, ਦੂਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ!

…….ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਆਖਿਆ ਸੀ ?...........20 may 17