ਫਟਕਾਰਾਂ ਹੀ ਫਟਕਾਰਾਂ..ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆ ..9

ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ
ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਚੇਲਿਓ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਓ.

ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਕਰੰਤੀ ਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦਾ,
( ਪੂਰਬ) ਤੇ ਸੂਨ ਸਾਨ, ਸਤਿਆਨਾਸ ਐਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ

ਐਹੋ ਜਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੀ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ,
ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖ ਨਹੀ ਸਕੇ, ਕੀ ਏਥੋ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਗੇ;

ਐਹੋ ਜਹੇ ਚੋਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹੰਤਾ ਪੋਦੀਆਂ ਨੇ,
ਫਟਕਾਰਾਂ ਹੀ ਫਟਕਾਰਾਂ ਸਭ ਪਾਸੇ, ਧੀਰਮਲੀਏ ਗੋਂਦੀਆਂ ਨੇ :

ਅਜੰਟ ਅਤੇ ਕੈਟ ਕਈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਚੂਕੇ ਨੇ,
ਗੂਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਏਹ ਲੁਕੀ, ਦਿਵਾਲਾ ਬੀ ਘਡਾ ਚੂਕੇ ਨੇ:

ਨੀਂਦ ਤੋ ਜਾਗੋ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਸਿੰਘੋ ਮੇਰੇ ਸਿਖ ਭਾਈ ਤੇ ਵੀਰੋ ,
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਸੀ ਚੰਗੇ ਲਾਵੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸੀਨੇ ਚੀਰੋ :

ਸੂਖੀ kait ਦੀ ਬਗਲ 'ਚ, ਪਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਖੂਫੀਏ,
ਪੰਥ ਪੰਥ ਤਾਂ ਗੋਦੇਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਮੂਖੀਏ:

ਬੋਹਤਿਆਂ ਕਮਿਛਨਾ ਲਈਆਂ, ਟਬਰ ਸਦੇ ਰਾਹਦਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ,
ਲੋਕਾਂ ਪੂਤ ਪੋਤੇ ਸਦ ਲਏ, ਪਿਛੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ :

ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈਆਂ, ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਭਾਣਜੇ ਸਦ ਲਏ ,
ਦੂਕਾਨਾ ਪਾ ਲਈਆ, ਮਰਸਡੀ ਗਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ :

ਮੈ ਕੁਰਬਾਨ ਓਨਾ ਸਿਖਾਂ ਤੋ, ਜਿਨਾ ਨੇ ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਰਖੇ,
ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ, ਵਟੇ ਖਾਦੇ ਤੇ ਠੂਡਾ ਸਹੀਆ:

ਜਿਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਓਗਰਾਈਆ ਕੀਤੀਆਂ,
ਕਈ ਓਨਾ ਚੋ ਬਰਫ ਤੇ ਤਿਲਕੇ, ਡਿਗਦਿਆਂ ਡਿਸਕਾਂ ਹਿਲ ਗਈਆਂ:

ਬਾਬਾ ਕਈ ਬਾਰੀ ਤੇਰੀ ਗਲ ਮਨ ਕੇ,ਦੇਖ ਕੇ ਮੈ ਅਣ ਡਿਠ ਕੀਤਾ,
ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਮੀਰ ਤੋ ਮੈਨੂ ਬਾਬਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਟਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਈਆਂ:

ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਦੋ ਵਧ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਖਣ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ,
ਏਹ ਸਬ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ, ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਈਆਂ:

ਅਗੇ ਜਿਵੇ ਭਾਵੇ ਤੈਨੂ ਬਾਬਾ, ਮੈ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਸਭ ਮਨਾਂਗਾ,
ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਨੋਚਣ ਲਈ ਬਾਬਾ, ਜੰਮਬੂਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਨੇ ਕਈਆਂ:

ਫਿਰ ਬੀ ਤਾਇਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਹੀ ਰੈਅ ਦੇ ,
ਚਾਬੀਆਂ ਰਖ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੂਲਾ ਜਾਓ, ਤੂਹਾਡੇ ਵਸਦੀ ਨਹੀ ਸੇਵਾ ਏਹ:
d_s.jpg

ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਕੜਪਿੰਡੀਆਂ (ਜਰਮਨੀ)
0049-171-945-9654
E-Mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it