.............ਦਿਲ ਸੋਨਾ ਇਜ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ।..............
Neelu Germany's Profile Photo, ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 1 ਵਿਅਕਤੀ, ਕਲੋਜ਼ਅੱਪ

ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ,
ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ।

ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ,
ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ ,ਮਿੱਟੀ ਬਿਨ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ।

ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਨੇ ,
ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਠੱਪੇ ਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ।

ਲੀਰਾਂ ਚੋਂ ਝਾਕੇ ਤਨ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਐ ,
ਪਰ ਦਿਲ ਸੋਨਾ ਇਜ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ।


🌺🌺ਨੀਲੂ ਜਰਮਨੀ 🌺🌺