......ਕਿਸਾਨ.......


ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰ  ਉੱਤੇ ਦਸਤਕ
ਦੇਣ  ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ  

ਮੋੜਨ ਤੁਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀਏ
ਤੇਰਾ ਅੱਜ  ਫ਼ਰਮਾਨ    

ਕੋਲ  ਬੈਠ ਕੇ   ਗਲ ਕਰਾਂਗੇ
ਸੱਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ  

ਅੰਨਦਾਤਾ ਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ  ਦਾ
ਕਰ ਦਿੱਲੀਏ ਸਨਮਾਨ  

ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚ  ਪੱਥਰ ਧਰ ਕੇ
ਕਿਉ ਕਰਦੀ ਅਪਮਾਨ  

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨੇ ਰਾਜੇ
ਕਾਹਦਾ ਕਰੇਂ ਗੁਮਾਨ  

ਰੱਬ  ਬਰਾਬਰ  ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀਏ
ਘਰ ਆਇਆ ਮਹਿਮਾਨ  

ਖੇਤਾਂ  ਦਾ ਏ   ਰਾਜਾ   ਬਿੰਦਰਾ  
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ  ਸ਼ਾਨ  
ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 1 ਵਿਅਕਤੀ, ਕਲੋਜ਼ਅੱਪ
ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ