*******ਮੈਂ ਭੱਖੜੇ ਦੀ ਕੁਲ ਹਾਂ..!!******

ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਭੁਲਾਵੇ ਵਰਗਾ,
 ਅਕਸਰ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ

ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ,
  ਮੈਂ ਚੇਤਿਆਂ ਚੋਂ ਲਹਿੰਦਾ ਹਾਂ.!

ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਰਗਾ..!!
.............................
ਹਾਸਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ
     ਲੲੀ ਮੈਂ,
ਮਹਿਕ ਵਿਹੂਣਾ ਫੁੱਲ ਹਾਂ.!!

ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ
     ਨਾ ਕਿਧਰੇ,
ਮੈਂ ਭੱਖੜੇ ਦੀ ਕੁਲ ਹਾਂ..!!
............................
ਰੰਗਲੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਮਾਰਨ
    ਮੇਹਣੇ ਜਿਵੇਂ,
ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਗ਼ੀ ਮੱਸਿਆ.!!

ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ
    ਟਾਹਣੇ,
ਪੰਛੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਸਿਆ.!!
.............................
ਮੈਂ ਉਹ ਚੰਨ ਹਾਂ
   ਜੀਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚਾਨਣ ਕਦੇ
ਨਾ ਆਇਆ,

ਮੈਂ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਵੇ
        "ਸਨੀਆ",
ਜੋਂ ਸਦਾ ਰਵ੍ਹੇ ਤਿਰਹਾਇਆ.!!
.............................

   ਸਨੀ ਵਰਮਾ
+916239815585