ਅਲਵਿਦਾ ਟੋਕੀਓ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਪੈਰਿਸ 'ਚ 2024 ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਫੋਟੋ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।