......ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦ........
sc3.jpgs_a_d___g.jpg
ffm1_2.jpg
ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲਪੁਰਖ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ,(ਝੂਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇਂ
ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ)(ਮਈ1976)
ਸ੍ਰ,ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਏ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ
ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਥ ਦਾ
  ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ (ਮਈ-1979) ਤੋ  ਝੂਲਾਇਆ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ (ਮਈ-2008)ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ  
ਅਕਾਲੀਦਲ, ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਾ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ,ਸਤਿ ਗੁਰ ਹਿਮਤ ਤੇ ਹੋਸਲਾ ਬਨਾਈ ਰਖਣ,ਇਸ ਲਬੇਂ ਸਮੇ  ਦੋਰਾਨ
 (ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀਆਂ-ਕਾਲੇ ਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ) ਦਾ ਵੀ ਸਾਮਣਾ ਕੀਤਾ??(25-ਸਾਲ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ) ਵੀ ਰਿਹਾਂ
(ਪੰਥ ਅਤੇ ਗਰੰਥ) ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀ,,(ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆ)ਰਤੇ ਸੇਈ ਜੋ ਮੁਖ ਨਾਂ ਮੁੜਨ ਤਿਨਾਂ ਸਜਾਤਾ ਸਾਈਂ!!
:-ਯਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਲ ਹੈਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ੰਦਾਂ:- (1976)ਤੋ  (16-09-2021)