::::::::::::::::: ਪਰਜਾਪਤ-(N R I)::::::::::::::::::::
::::::::: ਪਰਜਾਪਤ,(N R I)::::::::
nri.jpgrajewal_di_kothi.jpg
 ਪਰਜਾਪਤ,(N R I)ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ,
ਪੰਜਾਬ/ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਜਮੀਨ,ਕੋਠੀ,ਪਲਾਟ,
ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਿਲੋ,ਅਸੀਂ ਆਪ
ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਮਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ, ਪਰਪਰਟੀ
  ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!!
ਕੋਠੀਆਂ ਬਨਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਨੇਂ ਹਾਂ ਜੀਅਅਅ
0049 157 33001111
cbb.png
0091 99157 36438
E-mail This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it