ਪਰਜਾਪਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ(90) ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 1096
screenshot_2022-09-09_at_21-03-41_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_____90______1096.png
mdp.pngsukh_9_9_22.jpgsukh_9_9_22.jpgਪਰਜਾਪਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ(90) ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ,ਸੰਪਰਕ:-0049 157 3300 1111
Name.     Sukhwinder Kaur
DOB.        20 July 90
Hight.       5'2
Qualification- double m.a,B.ed nd m.a
Caste.      Parjapat ghumar
Father.   Sardool singh
Mother.    Jalwanti
Siblings   01brother
Gotar- lakheser    
Mmy ki gotr- Olkh   suneyare        
Contact:-0049 157 3300 1111