----kukar pindia----
screenshot_2022-09-22_at_01-30-20_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_----kukar_pindia----.png
screenshot_2022-09-17_at_18-40-53_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-___.pngscreenshot_2022-09-22_at_00-44-55_facebook.pngscreenshot_2022-09-22_at_00-44-55_facebook.pngਮੀਡੀਆ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੂਚੀ ਟੀਮ,(NRI) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸਤਿਆਂ ਲਈ ਬਚਨਬਧ ਹੈ,ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ/ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ,ਸਚਾ ਸੁਚਾ ਵਿਹਾਰ ਰਖੇ ਗੀ,ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਗੀ,ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪ ਸੱਬ ਦੇ ਸੁਬਚਿੰਤਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ(ਜਥੇਦਾਰ-ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆ) ਸੰਪਰਕ :-0049 157 3300 1111-ਪਹਿਰੇਦਾਰ,ਪਹਿਰੇਦਾਰ,ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ
  indexbn.jpg305831577_1153132655415919_677060284282076837_n.jpgindex_mer.jpghjte2201.jpgnqna3690.jpg