ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੰਗਕੇ ਕੇ ਸੋਟਾ ,ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆ ..27

 tn_3.jpg

 

 


ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਗਜਦਾ,
ਗਲ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਰਦਾ !
ਉਹ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਬਾਰਕ,
ਸਾਂਜੀਂ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਰਦਾ !

ਹਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਖੂਲਿਆ,
ਦਬੇ ਕੂਚਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ!
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੰਗਕੇ ਕੇ ਸੋਟਾ ,
ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਰਾਂ ਚ ਜੜਦਾ!

ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਸ,
ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਬਾਰਕ!
ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀ ਬੇਗਾਨਾਂ,
ਬਾਬਰ ਨੂ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਸ!

ਸਗਨ ਗਰੀਬੜੀਆਂ ਨੂ ਪੋਂਦੇ,
ਮੀਡੀਆਦੇਸ਼ਪੰਨਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ!
ਜੇ ਦਾੜੀ ਨੂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਵੇ,
ਗੂਤ ਮੂੰਨ ਦਿੰਦੇ ਏਹੋ ਵਾਰਸ!

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ,
ਵਡੇ ਸ਼ੋਟੇ ਜਿਨੇ ਨੇ ਵਾਰਸ!
ਚੂਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਲਬਦੇ,
ਜਿਨੇ ਵੀ ਪਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰ!

ਖਰੀਂਆਂ ਖਰੀਂਆਂ ਮੂਹ ਦੇ ਉਤੇ,
ਮੀਡੀਆਦੇਸ਼ਪੰਨਜਾਬ ਕੈਹ ਰਿਹਾ!
ਚੋਰ ਨੂ ਚੋਰ ਤੇ ਕਾਣੇ ਨੂ ਕਾਣਾ,
ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ਼ਪੰਜਾਬ ਕੈਹ ਰਿਹਾ

mh.jpg

  DALBIR SINGH GERMANY

Tel:-01771852223

E-Mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it