ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਿਪਨ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ..ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆ ..31

ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਟੀ ਨੁੰ ਕੋਈ,
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀ ਖੜਦਾ ਹੈ!
ਜੇ ਉਨੀ ਇਕੀ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਤਾਂ ਨਾਹ ਧੋਕੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵੜਦਾ ਹੈ!
ਕਪੜਿਆ ਨੂ ਤੀਲਾ ਲਗਾਰੈਹ ਜਾਵੇ,
ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੂਖ ਵਰਨਾਂ ਦਾ,
ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਵੇ.
ਹਰ ਇਕ ਚੋਹ ਧਰਮਾ ਦੇ ਵਰਨਾਂ ਦਾ!
ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦੇਖੌ,
ਸੱਬ ਨੂ ਭੈਅ ਫਿਰ ਧਿੰਦੀਆਂ ਨੇ!
ਮੂਰਦ ਘਾਟ ਵਿਚ ਰਖੌ ਇਨਾ ਨੂ,
ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਂਈਆ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ!
ਜੇ ਗਬਰੂ ਪੁਤ ਚਲਾਣਾ ਕਰਜਾਵੇ,
ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਬੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾਂ!
ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸਤਾ,
ਮਾਂਮੇ ਦੇ ਢਿਡ ਦਾ ਬਿਨੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ!
ਕੂੱਕੜ ਪਿੰਡੀਏ ਨਾਲ ਏਹ ਸਦਮਾ ਬੀਤੇਆ,
ਬੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਉਹ ਆਈ ਸੀ!
ਇਟਲੀ ਜਾਕੇ ਮੈ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਸੀ ਰੋਇਆ,
ਮੈਨੂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ ਬਿਪਤਾ ਪਾਈ ਸੀ!
ਰਬਾ ਐਹੋ ਜਹੇ ਭਾਣਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਚੂਕਣਾ,
ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ!
ਰਾਜੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੂਣੀ ਸੱਬ ਨੇ,
ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਐਨ ਇਸ ਜੱਗ ਤੇ!
ਤੱਤੀ ਵਾਅ ਨਾ ਲਗੇ ਦੂਸ਼ਮਨ ਦੇ ਪੂਤਰ ਨੂ,
ਸਾਰੀ ਦੂਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਂ!
ਵਿਪਨ ਮਾਂ ਨੇ ਸੀ ਇਕ ਸਾਦੂ ਜਾਇਆ,
ਬੂਡਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ!
ਤੇਰੀਆ ਸਿਫਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ,
ਏਹ ਮਾਮਾ ਤੈਨੂ ਕੰਦਾ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਸੀ ਆਇਆ!
ਏਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂ ਸਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਤੇ,
ਏਹ ਅਖੱਰ ਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਫੂਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!

ਅਰਦਾਸ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾ ਵਿਚ ਮੇਰੀ,
ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਵੇ ਮੈ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!

 

DALBIR SINGH KUKARPINDIA

01771852223

bild_005.jpg